Chiết áp điều khiển tốc độ quạt là thiết bị điều khiển thông minh được đấu nối với quạt trong gia đình để điều khiển, hẹn giờ, tạo hoạt cảnh chúng qua Smart phone

Với thiết bị điều khiển tốc độ quạt thông minh của Arkos cho phép bạn thực hiện những việc sau:

Chiếp áp điều khiển tốc độ quạt là thiết bị có thể thay thế trực tiếp công tắc truyền thống nên bạn chỉ việc mua thiết bị mới về ghép vào hệ thống cũ của bạn dễ dàng
Lợi ích của thiết bị chiết áp điều khiển tốc độ quạt
- Sử dụng lợi ích chiết áp điều khiển tốc độ quạt sẽ giúp bạn điều khiển thiết bị từ xa thông qua thiết bị đi dộng không cần phải điều khiển các thiết bị theo cách thức thông thường và công tác cơ học nữa.

Chiết áp điều khiển tốc khiển quạt

Xem thêm:
 
+ Ổ cắm điện thông minh
 
+ Bộ thu phát hồng ngoại
 
+ Hệ thống an ninh
 
+ Công tắc điện thông minh
 
+ Công tắc tắt bật thông minh